Read Sample Page
บ้านอารีย์ (Vol. 1 Issue. 76)
 
“อยากเป็นคนรวย หรืออยากเป็นคนดี?” คำถามที่ถูกถามบ่อยมาก จริงหรือที่เราต้องเลือก? พิธีพุทธที่เรารู้จักกันนั้นมีข้อควรทำอย่างไรกันแน่ กรวดน้ำอย่างไร? การพรมน้ำมนต์ให้อะไร? เมื่อแม่ขี้บ่น จะต้องทำอย่างไร พระอาจารย์มิตซูโอะ มีคำตอบให้ จากลากันไปกับความหมายของภาพบนฝาผนัง “จากอนันตะสู่อนันตะ”
 
Publish 15 June 2012 from มูลนิธิบ้านอารีย์
Author : -
Page : 0 pages
Category : Positive thinking
 
Read this book
Login to add this in your bookshelf
 
 
Please Login to a a new comment.