* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
โคบุตร
 
โคบุตรเป็นโอรสพระอาทิตย์และนางอัปสร ได้ครอบครัวราชสีห์เลี้ยงดูจนอายุสิบปี พระอาทิตย์มอบของวิเศษให้และออกเดินทางไปพบคู่ครอง เมื่อถึงเมืองพาราณสีได้ช่วยเหลือกษัตริย์ทั้งสี่คือเจ้าเมืองพรหมทัต พระมเหสี นางมณีสาคร และพระอรุณกุมารจากกบฏ ต่อมาโคบุตรออกเดินทางต่อ พระอรุณกุมารตามไปด้วยจนถึงเมืองกาหลง ได้นางอำพันมาลาพระธิดาเจ้าเมืองกาหลงเป็นชายาเพราะนกขุนทองเป็นสื่อให้และพากลับเมืองพาราณสี เมื่อพบนางมณีสาครที่เจริญวัยเป็นสาวงามก็หลงรักจึงอภิเษกให้เป็มเหสีฝ่ายขวา และนางอำพันมาลาเป็นมเหสีฝ่ายซ้าย นางจึงทำเสน่ห์ให้โคบุตรรักตนผู้เดียว โคบุตรหลงนางอำพันมาลาจนตบตีนางมณีสาคร พระอรุณกุมารต้องมาช่วย เมื่อพิสูจน์ได้ว่านางอำพันมาลาทำเสน่ห์ โคบุตรจึงไล่นางออกจากเมือง สิ่งที่น่าสนใจ สุนทรภู่เป็นยอดกวีที่มุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านโดยไม่ทิ้งสารหรือคำสอนที่เป็นประโยชน์จากเรื่องโคบุตร ผลงานเรื่องแรกของสุนทรภู่ แต่งเมื่อสมัยรัชกาลที่ 1 สอนเรื่องความรักของมารดาที่มีต่อบุตร การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกครรลอง การให้อภัย และได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยสมัยโบราณ เช่น ตอนอภิเษกพระโคบุตร
 
Publish 02 October 2012 from SKYBOOK
Author : สนพ.สกายบุ๊ค
Page : 196 pages
Category : นิทาน, การ์ตูน
 
ราคาประหยัดกว่าซื้อหนังสือจริง : 32 % (46 บาท)
แลกด้วยแต้ม ใช้ 99 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา99 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.