EN | TH

E-Library solution เป็นหนึ่งใน Business ของ Bookdose Co., Ltd ประกอบด้วยแอพพลิเคชั่น 3 ชนิด คือ
  • BeLib E-Library (บีลิบ อีไลบารี่) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library ที่ผสานกับ ระบบจัดการหนังสือเล่มยืม/ คืน (Auto Lib) ไว้ด้วยกัน
  • KM Digital Knowledge Center (เคเอ็ม ดิจิตอล โนเลต เซ็นเตอร์) ระบบบริหารจัดการ ศูนย์กลางความรู้ดิจิตอล สำหรับรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
  • AnPloen (อ่านเพลิน) แอพพลิเคชั่น E-Library สำหรับลูกค้า exclusive ผู้ถือบัตรเครดิตและเดบิตของธนาคาร

E-Library solution เป็นหนึ่งใน Business ของ Bookdose Co., Ltd ประกอบด้วยแอพพลิเคชั่น 3 ชนิด คือ
  • Belib (บีลิบ) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library ที่ผสานกับ ระบบจัดการหนังสือเล่มยืม/ คืน (Auto Lib) ไว้ด้วยกัน
  • Confly (คอนฟลาย) แอพพลิเคชั่น E-Library สำหรับลูกค้า exclusive ของโรงแรม, คอนโดมิเนียม, ร้านกาแฟ, ห้องรับรองลูกค้า, สายการบิน
  • AnPloen (อ่านเพลิน) แอพพลิเคชั่น E-Library สำหรับลูกค้า exclusive ผู้ถือบัตรเครดิตและเดบิตของธนาคาร

E-Library solution เป็นหนึ่งใน Business ของ Bookdose Co., Ltd ประกอบด้วยแอพพลิเคชั่น 3 ชนิด คือ
  • Belib (บีลิบ) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library ที่ผสานกับ ระบบจัดการหนังสือเล่มยืม/ คืน (Auto Lib) ไว้ด้วยกัน
  • Confly (คอนฟลาย) แอพพลิเคชั่น E-Library สำหรับลูกค้า exclusive ของโรงแรม, คอนโดมิเนียม, ร้านกาแฟ, ห้องรับรองลูกค้า, สายการบิน
  • AnPloen (อ่านเพลิน) แอพพลิเคชั่น E-Library สำหรับลูกค้า exclusive ผู้ถือบัตรเครดิตและเดบิตของธนาคาร
BeLib E-Library
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานใหม่ ที่ผสานระบบจัดการหนังสือเล่มยืม-คืน (Auto Lib) และหนังสืออีบุ๊คไว้ด้วยกัน โดยใช้งานผ่านWebsite และ Application สำหรับห้องสมุดที่ต้องการ Upgrade ระบบเดิมให้ทันสมัย ใช้งานง่ายและมี Feature พิเศษสนับสนุนและเชื่อต่อระบบ KM (Knowledge Management) และ E-Learning สำหรับส่วนงาน KM, HR, CSR หรือ IT ขององค์กรชั้นนำต่างๆ ที่ต้องการระบบศูนย์รวมความ รู้และสร้างชุมชนออนไลน์ภายในองค์กร และพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร
KM Digital Knowledge Center
ระบบบริหารจัดการ “ศูนย์กลางความรู้ดิจิตอล” สำหรับรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบในรูปแบบที่เหมาะสมกับ Lifestyle ของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การพัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
พัฒนาซอฟแวร์ด้วยเทคโนโลยี Web Base และ Mobile Application ที่สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดสถานที่ ทุก Enterprise Site จะเชื่อมต่อกับระบบ Content Acquisition Center ระบบศูนย์รวมในการขายหรือให้เช่า Digital Content จากองค์กรภายนอก ได้แก่ E-Book และ E-Learning VDO
ANPLOEN application
"อ่านเพลิน" แอพพลิเคชั่นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุ E-Book และ E-Magazine จำนวนมาก ให้บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้รักการอ่านสามารถหยิบยืม E-Book ที่น่าสนใจไปนั่งอ่าน นอนอ่านเพลินๆ ผ่านอุปกรณ์ Mobile phone หรือ Tablet อ่านเพลิน บรรจุ E-Book หลากหลายหมวด ไม่ว่าจะเป็น นิยาย เรื่องสั้น นิตยสาร การศึกษา พัฒนาตนเอง สาระความรู้ ท่องเที่ยว การ์ตูนและอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ใช้งานสามารถยืมหนังสือเล่มใดก็ได้เพื่อนำไปอ่านในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว E-Book จะถูกคืนเมื่อครบกำหนดเองอัตโนมัติและลบไฟล์ออกจากเครื่อง ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บ และเป็นการแบ่งปันให้ผู้อ่านที่ทำการจองยืมคนต่อไป “อ่านเพลิน” ได้รับการสนับสนุนโปรโมชั่นจากธนาคารไทยพาณิชย์ ให้สิทธิพิเศษสมาชิกผู้ถือบัตรเดบิต บัตรเครดิตของธนาคาร สามารถอัพเกรดเป็นสมาชิกแบบพรีเมี่ยม ยืมอ่านได้ทุกเล่ม เพียงปีละ 99 บาท
Bookdose E-Library
รางวัลชนะเลิศ
จากงานประกวดซอฟท์แวร์แห่งชาติ
TICTA 2015 (Thailand ICT Award)
ในหมวด E-Learning application
Company
Profile
FOUNDERS
Kittipojn Pravalpatkul
Director & Founder
Nirat Khomkham
Director & Founder
Dr.Kiatkajohn Worapradya
Director & Founder
TEAMWORK

บริษัท บุ๊คโดส จำกัด

495 ชั้นที่ 6 ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
นนทบรี 11120

Bookdose Co.,Ltd

495 floor 6th, Bondstreet Rd.,
Bangpood, Pakkred,
Nonthaburi 11120

Tel.

02 960 0010

Fax.

02 960 0015

Email

admin@bookdose.com